ZESPÓŁ

Łukasz Stylec

Członek zarządu stowarzyszenia 01 Gallery. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczęszczał do Instytutu Badań Literackich na Państwowej Akademii Nauk. Współpracuje z Kołem Naukowym Myśli Emancypacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim dorobku posiada projekty powstałe w ośrodkach zamkniętych, gdzie realizował warsztaty plastyczne, krótkie formy filmowe oraz działania performatywne. Odpowiedzialny jest za opiekę merytoryczną i warstwę wizualną organizowanych wystaw. Dodatkowo posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji artystycznej prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa oraz form interdyscyplinarnych. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. Realizuje postulat „sztuki ludzi”, jako jednej z form aktywności społecznej i obywatelskiej.

Dominik Urbański

Członek zarządu 01 Gallery, absolwent studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od pięciu lat zajmuje się działalnością edukacyjną oraz współtworzy projekt 01 Gallery, w którym odpowiada za warstwę merytoryczną i wizualną. Zajmuje się tworzeniem grafiki 3D, sztuką współczesną, estetyką, pisaniem, pracą wystawienniczą oraz kształceniem artystycznym. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. W swoim dorobku posiada projekty powstałe w domach pomocy społecznej takich jak domy spokojnej starości czy schroniska dla bezdomnych. Dodatkowo w swoim portfolio posiada projekty funkcjonujące na granicy sztuk wizualnych i antropologii między innymi projekt i publikację "Chata Polska".

Robert Kowalski

Członek stowarzyszenia 01 Gallery, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. 3D generalista, pracujący w gamedev. W ramach projektu wirtualnej galerii sztuki, pełni rolę osoby odpowiedzialnej za prace 3D oraz za wykorzystanie silnika działającego w środowisku WebGL, umożliwiającego dostęp do trójwymiarowego API w przeglądarce internetowej.

W projekcie odpowiedzialny za utrzymanie optymalnej wydajności i interaktywności projektów. Posiada wieloletnie doświadczenie i kompleksowe kompetencje na polu szeroko rozumianej grafiki komputerowej. Na bieżąco śledzi rozwój nowych technologii.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w dziedzinie grafiki komputerowej oraz bieżącemu śledzeniu nowoczesnych technologii, jest gotowy na podjęcie nowych wyzwań.

Krzysztof Tarabura

Członek stowarzyszenia 01 Gallery odpowiedzialny za koordynację oraz sprawy administracyjne. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w trzecim sektorze w tym sześć lat na stanowiskach zarządczych. Pracuje głównie z osobami dorosłymi oraz seniorami. Koordynował również wiele projektów społecznych, w tym związanych ze współpracą międzynarodową. Współtworzy projekt "Be Art Together!", w ramach którego powstaje internetowa platforma z kursami artystycznymi dla seniorów.