O PROJEKCIE

01 Gallery – Brut Art Archive

Wirtualność nadaje możliwość, którą nie posiadają przestrzenie realne, możliwość uwidocznienia, którego tak potrzeba sztuce nieprofesjonalnej, powstającej w domach pomocy społecznej, schroniskach dla bezdomnych, w więzieniach i szpitalach, sztuka ta ma szansę zaistnieć w przestrzeni neutralnej, wirtualnej przestrzeni, która będzie podatna na nią, nie zaś na odwrót, kiedy to owa sztuka zostaje zaprezentowana w zastanych przestrzeniach wystawienniczych, będąc wrzucona w miejsca i sytuacje, w których wcześniej istniały obiekty profesjonalne, nie wytrzymuje naporu białych ścian i czystych lokalizacji.

01 Gallery – Brut Art Archive to projekt artystyczno — badawczy mający na celu rewizję pojęcia brut artu oraz sztuki pogranicza. Jego głównym założeniem jest poszukiwanie ludzi zaangażowanych w uprawianie sztuki nieprofesjonalnej bądź związanych z kulturą pogranicza, osób, które tworzą same lub sprawują opiekę nad osobami tworzącymi w różnego rodzaju ośrodkach pomocy społecznej. Celem projektu jest wznowienie badań polskiej kultury tzw. pogranicza, otwarte badanie, zrewidowanie wyżej wymienionego pojęcia, przeniesienie jej dorobku w sferę wirtualną oraz wytworzenie stałej współpracy pomiędzy galerią a osobami zaangażowanymi. Archiwa będą wielokrotnie prezentowane na poszczególnych etapach prac nad wyżej wymienionym zbiorem oraz posłużą za materiał badawczy, który zostanie wykorzystany do zrewidowania postaw twórczych oraz wytworów kultury pogranicza.