O NAS

Stowarzyszenie 01 Gallery zajmuje się działaniami na polu sztuk wizualnych, organizując wystawy indywidualne i zbiorowe w wirtualnej przestrzeni wystawienniczej dostępnej na stronie organizacji, co zapewnia szeroki dostęp do sztuki, której ośrodki często znajdują się poza zasięgiem mieszkańców z mniejszych miast, a także osób z niepełnosprawnością.
 
Misją Stowarzyszenia 01 Gallery jest promowanie sztuki współczesnej w nowoczesny i innowacyjny sposób poprzez organizowanie wirtualnych wystaw artystycznych w środowisku 3D, wykorzystując technologię używaną do tworzenia gier wideo oraz tworzenia egalitarnego środowiska kultury i edukacji kulturalnej.
 
Organizacja dba o szeroki dostęp do sztuki i kultury poprzez działanie w sferze wirtualnej (wszystkie wystawy i projekty dostępne są na stronie 01 Gallery i można je oglądać z poziomu przeglądarki internetowej) oraz poprzez działalność społeczną, skupiając się na pracy z osobami ze środowiska akademickiego jak i z grupami wykluczonymi społecznie.
 
Na początku naszej działalności organizowaliśmy proste przestrzenie wystawiennicze, do współkreowania, których zapraszaliśmy osoby artystyczne. Przestrzeń wirtualnej galerii rozwijała się z biegiem czasu, stając się finalnie pełnoprawną i regularnie funkcjonująca galerią sztuki. Charakter wyżej wymienionych działań był ściśle związany z instytucjami artystycznymi i wykwalifikowanymi artystami dlatego z upływem kolejnych działań postanowiliśmy zająć się również sztuką nieprofesjonalną. W związku, z czym rozpoczęliśmy projekt artystyczno-badawczy mający na celu rewizje pojęcia Art Brut tj. wszelakie formy sztuki tworzonej przez jednostki niekształcone twórczo, a także znajdujące się w ośrodkach zamkniętych. Projekt zakłada poszukiwanie, poprzez prowadzenie warsztatów plastycznych w ośrodkach zamkniętych, sztuki nieprofesjonalnej, a następnie ukazanie jej szerszej publiczności w formie wirtualnych szeroko dostępnych wystaw cyklicznych (więcej informacji znajdziecie w zakładce BRUTART).
 
Nasze działania adresowane są do jednostek przebywających w ośrodkach zamkniętych, ich rodzin, grup społecznie wykluczonych, a także grup kształconych twórczo. Wierzymy, że działania na tych dwóch polach przyczynią się do poszerzenia równości i oddania głosu słabszym.
 
Dodatkowo Stowarzyszenie 01 Gallery zajmuje się edukacją artystyczną prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa oraz form interdyscyplinarnych (więcej informacji znajdziecie w zakładce ART SPACE).