O PRACOWNI

01 Art Space to pracownia mieszcząca się w Warszawie oferująca zajęcia dydaktyczne z rysunku, malarstwa oraz form interdyscyplinarnych prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, posiadających długoletni staż w kształceniu młodzieży i osób dorosłych, których podopieczni i podopieczne zajmowały pierwsze miejsca na listach egzaminacyjnych polskich Akademii Sztuk Pięknych. Naszym głównym celem, oprócz pomocy w stworzeniu teczki prac oraz przygotowaniu do egzaminu praktycznego na takie kierunki jak: Sztuka Mediów, Grafika, Malarstwo, Wzornictwo, Architektura Wnętrz, Fotografia, Animacja, jest wsparcie w poszukiwaniu własnego języka wypowiedzi twórczej, znalezieniu indywidualnej techniki oraz doskonalenie warsztatu osób uczestniczących w kursie.

01 Art Space tworzą osoby czynnie zaangażowane w działalność artystyczną i współtworzące współczesny nurt sztuki jako stowarzyszenie 01 Gallery, dlatego zależy nam nie tyle na wytworzeniu szkoły, ile na kreowaniu miejsca wypełnionego twórczością i pękającego od twórczego potencjału, który tak często jest tłumiony na potrzeby dostosowania motoryki pracy do programu zajęć lub odpowiednich kluczy, dlatego od początku szczególną wagę przykładamy do indywidualnego procesu kształcenia, dostosowanego do potrzeb danej osoby.

Oprócz rysunku i malarstwa studyjnego w Art Space odbywają się rozmaite aktywności dodatkowe, między innymi jednodniowe czy cykliczne kursy zorientowane na zapotrzebowania osób uczestniczących w zajęciach tj. warsztaty z obsługi programów graficznych, na których uczestnicy i uczestniczki, zdobywają kompleksowe umiejętności oraz niezbędne narzędzia do tworzenia swoich konceptów w języku cyfrowym, czy warsztaty z montażu, niezbędne do realizowania krótkich form wideo, animacji, czy prac multimedialnych. W przyszłości zamierzamy także realizować warsztaty z grafiki warsztatowej tj. linoryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mokulito.

Poza wyżej wymienionymi aktywnościami 01 Art Space organizuje wykłady autorskie z zakresu estetyki, historii sztuki, sztuki współczesnej czy designu, prowadzone przez zaproszone osoby zewnętrzne, co przyczyni się do wypracowania wśród osób uczestniczących umiejętności wyszukiwania, rewidowania, a następnie wykorzystania nabytej wiedzy w celu twórczego zastosowania. Osoby uczestniczące w kursie zapoznają się z problemami sztuki współczesnej oraz jej wpływem na obszary współczesnej kultury.

Dodatkowo standardowy plan zajęć obejmuje również grupowe wyjścia do warszawskich instytucji kultury tj. muzeów, galerii sztuki, kin studyjnych czy teatrów, czego następstwem będą projekty własne, nawiązujące do odebranych treści, realizowane jako prace domowe i konsultowane podczas zajęć z prowadzącymi.

Poza wartością dydaktyczną zależy nam również na tworzeniu miejsca przyjaznego dla osób twórczych, bezpiecznego i egalitarnego środowiska, w którym każdy zainteresowany i zainteresowana będzie mogła przyjemnie spędzić czas wolny.

Zajęcia prowadzane są w kameralnych grupach (6-8 osób), dzięki czemu każda osoba uczestnicząca ma szansę w pełni rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać odpowiednią ilość potrzebnej pomocy od osób prowadzących, co jest niezwykle istotną kwestią ze względu na różnice oraz granice jednostki w procesie edukacji artystycznej. Prowadzący przyjmuje rolę towarzysza, będąc uważnym na to, co dzieje się z daną osobą w procesie kształcenia, nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także grupowym tym samym stwarzając warunki do rozwoju na miarę możliwości i potrzeb, co koresponduje ze współczesnym ujęciem humanizmu edukacyjnego będącego wyrazem postawy intelektualnej i moralnej, która wyraża się w głębokim przekonaniu, iż zawsze człowiek i jego potrzeby mają być w centrum, co zapewnia dostęp do pełnego zakresu szans społecznych i edukacyjnych wszystkim uczestniczkom i uczestnikom kursu, okazując tym samym głęboki szacunek dla różnorodności i odrębności każdej jednostki. Traktując odmienność jako bogactwo całej społeczności uczniowskiej, unikając jakichkolwiek praktyk izolacyjnych czy segregacyjnych.