PRICING

  • Kurs ASP podstawowy, zajęcia czterogodzinne raz w tygodniu, cena za miesiąc: 400 zł
  • Kurs ASP podstawowy, zajęcia czterogodzinne dwa razy w tygodniu, cena za miesiąc: 650 zł
  • Kurs ASP podstawowy online, zajęcia czterogodzinne raz w tygodniu, cena za miesiąc: 300 zł
  • Kurs hobby, zajęcia czterogodzinne raz w tygodniu, cena za miesiąc: 400 zł
  • Zajęcia indywidualne: 80zł/h