ZAJĘCIA

KURS PODSTAWOWY

Zajęcia interdyscyplinarne

Priorytetem zajęć jest możliwość łączenia ze sobą mediów artystycznych stojących na pograniczu wszystkich znanych kategorii tj. malarstwo, fotografia, rzeźba, instalacja, rysunek, film itd. Głównym założeniem jest próba podjęcia twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości realizowanej na styku sztuk plastycznych oraz zagadnień teoretycznych poruszających kwestie natury społecznej, czy filozoficznej. Na zajęciach prowadzący będą koncertować się na zadawaniu pytań oraz kwestionowaniu zastanych porządków poprzez indywidualną rozmowę, czy otwartą grupową dyskusję. Dzięki takiej formie zajęć uczestnicy będą mieli szanse do eksploracji obszaru zainteresowań oraz poszukiwania własnej tożsamości. Zajęcia interdyscyplinarne są istotnym dodatkiem programowym szczególnie dla osób, które planują zajmować się w przyszłości sztukami wizualnymi, ale także dla wszystkich osób zdających na uczelnie artystyczne, dzięki akademickiej formule pracy nad konkretnym projektem, osoba uczestnicząca, oprócz możliwości wykonania dojrzałych realizacji artystycznych, będzie także mogła wczuć się w motorykę pracy na studiach wyższych, co zapewni jej więcej pewności siebie, zarówno na pierwszych latach studiów, jak i na rozmowie egzaminacyjnej. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wybrane lektury teoretyczne, na których prowadzący będą posługiwać się ilustracjami z obszaru sztuk wizualnych w celu zainspirowania uczestników do krytycznej analizy oraz umiejętności praktycznego ujmowania zjawisk.

Dodatkowo w ramach zajęć interdyscyplinarnych odbywają się grupowe wyjścia do warszawskich instytucji kultury tj. muzeów, galerii sztuki, kin studyjnych czy teatrów.
 

Zajęcia z rysunku

Priorytetem zajęć z rysunku jest twórcze interpretowanie zagadnień plastycznych na podstawie natury tj. modela przy wykorzystaniu narzędzi plastycznych takich jak ołówek, węgiel, tusz, farba etc. Głównymi założeniami zajęć są obserwacja otaczającej rzeczywistości, analizowanie zjawisk  w niej zachodzących oraz umiejętność przekształcania ich w formy plastyczne. Rysunek to dyscyplina łącząca brutalność z delikatnością – brutalność w sensie traktowania materiału kartki papieru i narzędzi w połączeniu z delikatnością formy i myśli przekładanych na papier. Medium to było utożsamiane głównie ze szkicem i projektem, dopiero od niedawna rysunek jako taki uznaje się za pełnoprawne dzieło sztuki, sam termin disegno o genezie łacińskiej wywodzi się od disigno – porządek (dissignatio – oznaczenie, opisanie, wyznaczenie), z kolei dissigno (wyznaczać) pochodzi od słowa signo – znak. Geneza ta wskazuje na nieodłączną rolę rysunku jako narzędzia myślenia, lub nawet procesu rysowania jako sposobu myślenia, czy porządkowania myśli.

Zajęcia z malarstwa

Priorytetem dziedziny malarstwa jest interpretacja natury za pomocą plamy i koloru. Początkowym założeniem zajęć jest zrozumienie medium, jakim są farby akrylowe i wykształcenie wrażliwości na takie zagadnienia jak: kolor, kształt, gest itd. Po poznaniu podstaw medium malarskiego poprzez pracę z martwą naturą, następuje zmiana toru kształcenia na pracę z modelem i realizacjami własnymi. Jednocześnie zmienia się również podejście do tworzenia: zamiast kopii natury staramy się wytwarzać dzieła, których ciężar wartości tkwi w konstrukcji, indywidualnej odrębności, twórczej niezależności i inwencji. Na przestrzeni dziejów malarstwo było uznawane za jedną z najwyższych i najpełniejszych dziedzin sztuki, tuż obok rzeźby, w pismach estetyków często zrównywano obie te dziedziny i wykazywano, że dążą one do tego samego celu tj. kunsztowne naśladowanie natury czy tzw. iluzjonizmu. Przez co było obciążone klasycznymi formułami myślenia i pracy, współczesne malarstwo zerwało jednak wszystkie połączenia z tradycją, albo poprzez totalne odwrócenie wartości, albo poprzez celowe ich dewaluowanie i uwidacznianie w malarstwie klasycznym takich wątków jak przemoc klasowa itd.

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

Wykłady teoretyczne

Jednodniowe tematyczne wykłady teoretyczne prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie tj. estetyka, historia sztuki, sztuki współczesnej, designu czy kulturoznawstwa.

Kursy z obsługi programów

Jednodniowe bądź cykliczne kursy, zaznamiające osoby zainteresowane danym programem z jego specyfiką i pozwalające na swobodny start w pracy z danym środowiskiem. Kursy obejmują takie programy jak: Photoshop, Illustrator, Indesign, Premiere, Blender.

Warsztaty z technik sztuk graficznych

Jednodniowe warsztaty z grafiki warsztatowej tj. linoryt, miedzioryt, akwaforta, akwatinta, mokulito.