PROWADZĄCY

Łukasz Stylec

Zajmuje się prowadzeniem zajęć z rysunku oraz interdyscyplinarnych. Prowadząc zajęcia z rysunku w 01 Art Space, kładzie nacisk na wypracowanie warsztatu plastycznego z nastawieniem na konstrukcję formy, wnikliwą obserwację otaczającej rzeczywistości oraz poprawną umiejętność komponowania. Prócz wyżej wymienionych wartości zajęcia koncentrują się na poszukiwaniu języka plastycznego, analizę zjawisk oraz zręczne przekształcenie zastanej rzeczywistości za pomocą wcześniej poznanych, nowych środków wyrazu. Doskonalenie warsztatu plastycznego na podstawie zaaranżowanej przestrzeni, przeplatane są z zajęciami o charakterze eksperymentalnym, na których osoby uczestniczące nabywają umiejętności swobodnej formuły wypowiedzi poprzez eksplorację dyscypliny artystycznej, jaką jest rysunek.

Członek zarządu stowarzyszenia 01 Gallery. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Uczęszczał do Instytutu Badań Literackich na Państwowej Akademii Nauk. Współpracuje z Kołem Naukowym Myśli Emancypacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. W swoim dorobku posiada projekty powstałe w ośrodkach zamkniętych, gdzie realizował warsztaty plastyczne, krótkie formy filmowe oraz działania performatywne. Odpowiedzialny jest za opiekę merytoryczną i warstwę wizualną organizowanych wystaw. Dodatkowo posiada wieloletnie doświadczenie w edukacji artystycznej prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa oraz form interdyscyplinarnych. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. Realizuje postulat „sztuki ludzi”, jako jednej z form aktywności społecznej i obywatelskiej.

Dominik Urbański

Zajmuje się prowadzeniem zajęć z malarstwa oraz interdyscyplinarnych. Prowadząc zajęcia z malarstwa w 01 Art Space, kładzie nacisk na poznanie medium oraz nabycie umiejętności pracy z formą, gestem, czy poznanie podstaw teorii koloru. Oprócz wyżej wymienionych elementów w pracy z osobami kształconymi zwraca uwagę na wyrobienie percepcji malarskiej i obserwacje natury pod kątem pracy twórczej. Poza rozwojem warsztatu malarskiego zachęca kształcone osoby do eksperymentowania i doskonalenia, własnego spojrzenia na świat zewnętrzny oraz własnych sposobów ekspresji.

Członek zarządu 01 Gallery, absolwent studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od lat zajmuje się działalnością edukacyjną oraz współtworzy projekt 01 Gallery, w którym odpowiada za warstwę merytoryczną i wizualną. Zajmuje się tworzeniem grafiki 3D, sztuką współczesną, estetyką, pisaniem, pracą wystawienniczą oraz kształceniem artystycznym. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. W swoim dorobku twórczym skupia się na interdyscyplinarnej pracy nad słowem i opowieścią, wykorzystując różnorakie media tj. grafikę 3D, powieść graficzną, tekst czy pracę z dzwiękiem, wytwarza wielowątkowe narracje. W swoim dorobku posiada projekty społeczne powstałe w ośrodkach pomocy i zamkniętych. Dodatkowo w swoim portfolio posiada projekty oscylujące na granicy sztuk wizualnych i antropologii.