01 ART SPACE

01 Art Space to przestrzeń oferująca zajęcia dydaktyczne z rysunku, malarstwa oraz form
interdyscyplinarnych prowadzone przez doświadczonych nauczycieli, posiadających długoletni
staż w kształceniu młodzieży i osób dorosłych, których podopieczni zajmowali pierwsze miejsca
na listach egzaminacyjnych polskich Akademii Sztuk Pięknych. Naszym głównym celem jest
pomoc w poszukiwaniu własnego języka wypowiedzi twórczej, znalezieniu indywidualnej techniki
oraz doskonalenie warsztatu osób uczestniczących w kursie.

01 Art Space tworzą osoby czynnie zaangażowane w działalność artystyczną i współtworzące
współczesny nurt sztuki jako stowarzyszenie 01 Gallery, dlatego zależy nam nie tyle na
wytworzeniu szkoły, co na kreowaniu miejsca wypełnionego twórczością i pękającego od
twórczego potencjału, który tak często jest tłumiony na potrzeby dostosowania motoryki pracy do
programu zajęć lub odpowiednich kluczy, dlatego od początku szczególną wagę przykładamy do
indywidualnego procesu kształcenia, dostosowanego do potrzeb danej osoby.

Oprócz rysunku i malarstwa studyjnego w Art Space odbywają się rozmaite aktywności
dodatkowe, między innymi jednodniowe czy cykliczne kursy zorientowane na zapotrzebowania
osób uczestniczących w zajęciach, wykłady czy pojedyncze warsztaty. Dodatkowo standardowy
program kursu przepełniony jest zajęciami kreatywnymi, których głównym założeniem jest
rozwijanie wrażliwości niezbędnej do zajmowania się sztuką, werbalizacji myśli, analizy i
artykułowania problemów czy doboru języka twórczego.

Poza wartością dydaktyczną zależy nam również na tworzeniu miejsca przyjaznego dla osób
twórczych, bezpiecznego i egalitarnego środowiska, w którym każdy zainteresowany będzie mógł
przyjemnie spędzić czas wolny.

Zajęcia prowadzane są w kameralnych grupach (6-8 osób), dzięki czemu każdy z uczestników
kursu będzie miał szansę w pełni rozwinąć swoje umiejętności i otrzymać odpowiednią ilość
potrzebnej pomocy od osób prowadzących.

Zajęcia interdyscyplinarne

Priorytetem zajęć jest możliwość łączenia ze sobą mediów artystycznych stojących na pograniczu
wszystkich znanych kategorii tj. malarstwo, rzeźba, instalacja, rysunek, film itd. Głównym
założeniem jest próba podjęcia twórczej krytyki wobec otaczającej rzeczywistości realizowanej na
styku sztuk plastycznych oraz zagadnień teoretycznych poruszających kwestie natury społecznej,
czy filozoficznej. Na zajęciach prowadzący będą koncertować się na zadawaniu pytań oraz
kwestionowaniu zastanych porządków poprzez indywidualną rozmowę, czy otwartą grupową
dyskusję. Dzięki takiej formie zajęć uczestnicy będą mieli szanse do eksploracji obszaru
zainteresowań oraz poszukiwania własnej tożsamości.

Zajęcia z rysunku

Priorytetem zajęć z rysunku jest twórcze interpretowanie zagadnień plastycznych na podstawie
natury tj. modela przy wykorzystaniu narzędzi plastycznych takich jak ołówek, węgiel, tusz, farba
etc. Głównymi założeniami zajęć są obserwacja otaczającej rzeczywistości, analizowanie zjawisk
w niej zachodzących oraz umiejętność przekształcania ich w formy plastyczne.
Rysunek to dyscyplina łącząca brutalność z delikatnością – brutalność w sensie traktowania
materiału kartki papieru i narzędzi w połączeniu z delikatnością formy i myśli przekładanych na
papier. Medium to było utożsamiane głównie ze szkicem i projektem, dopiero od niedawna
rysunek jako taki uznaje się za pełnoprawne dzieło sztuki, sam termin disegno o genezie łacińskiej
wywodzi się od disigno – porządek (dissignatio – oznaczenie, opisanie, wyznaczenie), z kolei
dissigno (wyznaczać) pochodzi od słowa signo – znak. Geneza ta wskazuje na nieodłączną rolę
rysunku jako narzędzia myślenia, lub nawet procesu rysowania jako sposobu myślenia, czy
porządkowania myśli.

Zajęcia z malarstwa

Priorytetem dziedziny malarstwa jest interpretacja natury za pomocą plamy i koloru.
Początkowym założeniem zajęć jest zrozumienie medium, jakim są farby akrylowe i wykształcenie
wrażliwości na takie zagadnienia jak: kolor, kształt, gest itd. Po poznaniu podstaw medium
malarskiego poprzez pracę z martwą naturą, następuje zmiana toru kształcenia na pracę z
modelem i realizacjami własnymi. Jednocześnie zmienia się również podejście do tworzenia:
zamiast kopii natury staramy się wytwarzać dzieła, których ciężar wartości tkwi w konstrukcji,
indywidualnej odrębności, twórczej niezależności i inwencji. Na przestrzeni dziejów malarstwo
było uznawane za jedną z najwyższych i najpełniejszych dziedzin sztuki, tuż obok rzeźby, w
pismach estetyków często zrównywano obie te dziedziny i wykazywano, że dążą one do tego
samego celu tj. kunsztowne naśladowanie natury czy tzw. iluzjonizmu. Przez co było obciążone
klasycznymi formułami myślenia i pracy, współczesne malarstwo zerwało jednak wszystkie
połączenia z tradycją, albo poprzez totalne odwrócenie wartości, albo poprzez celowe ich
dewaluowanie i uwidacznianie w malarstwie klasycznym takich wątków jak przemoc klasowa itd.

Zajęcia prowadzone są przez członków stowarzyszenia 01 Gallery.

Łukasz Stylec

Członek zarządu stowarzyszenia 01 Gallery. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych
w Katowicach. Uczęszczał do Instytutu Badań Literackich na Państwowej Akademii Nauk.
Współpracuje z Kołem Naukowym Myśli Emancypacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim. W
swoim dorobku posiada projekty powstałe w ośrodkach zamkniętych, gdzie realizował warsztaty
plastyczne, krótkie formy filmowe oraz działania performatywne. Odpowiedzialny jest za opiekę
merytoryczną i warstwę wizualną organizowanych wystaw. Dodatkowo posiada wieloletnie
doświadczenie w edukacji artystycznej prowadząc zajęcia z rysunku, malarstwa oraz form
interdyscyplinarnych. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami
społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. Realizuje postulat „sztuki ludzi”, jako
jednej z form aktywności społecznej i obywatelskiej.

Dominik Urbański

Członek zarządu stowarzyszenia 01 Gallery, absolwent studiów magisterskich na Akademii Sztuk Pięknych. Studiował filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Od pięciu lat zajmuje się działalnością edukacyjną oraz współtworzy projekt 01 Gallery, w którym odpowiada za warstwę merytoryczną i wizualną. Zajmuje się tworzeniem grafiki 3D, sztuką współczesną, estetyką, pisaniem, pracą wystawienniczą oraz kształceniem artystycznym. Obecnie w ramach działań galerii, zajmuje się również działaniami społecznymi, budując archiwum polskiej sztuki pogranicza. W swoim dorobku posiada projekty powstałe w domach pomocy społecznej takich jak domy spokojnej starości czy schroniska dla bezdomnych. Dodatkowo w swoim portfolio posiada projekty funkcjonujące na granicy sztuk wizualnych i antropologii między innymi projekt i publikację „Chata Polska”.

Cennik:

Zajęcia czterogodzinne raz w tygodniu, cena za miesiąc 400 zł
Zajęcia czterogodzinne dwa razy w tygodniu, cena za miesiąc 650 zł
Zajęcia indywidualne: 80zł/h

W celu zapisu prosimy o kontakt:

mailowy (kontakt.01gallery@gmail.com),

lub poprzez formularz kontaktowy.