Manifest 01

Dzieło sztuki jest rzeczą dokonaną, jest obiektem w pełni skończonym i bez­dyskusyjnym, nie podlega krytyce ani oprawie kuratorskiej, jest zamkniętą formą, monolitem, fenomenem, który po eksplozji gaśnie i nie będzie podda­wany reinterpretacji przy użyciu zmiany stanowiska artysty, zmiany sytu­acji politycznej, zmiany znaczenia sztuki etc. Dzięki medium wykorzystywa­nym w procesie konstrukcji dzieła opowiada ono własną historię, która reinterpretowana traci pierwotne znaczenie, gdyż nie opowiada o rzeczy­wistości interpretującego. Dzieło sztuki jest niepodatne na przeszłość ani na przyszłość. Odbiorca dzieła może wcielić się w rolę obserwatora, ale ni­gdy nie będzie w pełni obecny w dziele. Doznania obserwatora co do dzieła, nie dotyczą samego tworu, lecz fragmentu podejrzanego i zapamiętanego przez odbiorcę.

Piotr Marzec | Powolny Objazd Miasta

O projekcie "Powolny Objazd Miasta":

“Co jednoczy ludzi? Armie? Złoto? Flagi? Stories. Nic na tym świecie nie może się równać z dobrą story”-Tyrion Lannister

Powolny Objazd Miasta to sprawa opisana w literaturze: “Chłopaki nie płaczą”, Varga (1996) “Osiem cztery”, Nahacz (2003), “Andrzej Golgota”, Marzec (2018). Z zestawienia tych pozycji moglibyśmy wypunktować powtarzalne cechy stylu debiutujących pisarzy, lecz nie zbliżylibyśmy się do zrozumienia zjawiska. Być może lepszym zjawiskiem jest lektura płyt hip-hopowych - jednak i ona odmieniła swoją twarz od czasu “Kinematografii” (2000), “Księgi Tajemniczej” (1996) czy “Skandalu” (1998), być może źle, być może dobrze, ponieważ w starej wersji te teksty kultury budowały poczucie przynależności za sprawą restrykcyjnych wymagań: społecznych, urbanistycznych, politycznych lub trzeba było w roku 2000 jarać dużo batów.

Więcej wniosków przyniesie nam interpretacja zjawiska w stylu Deleuza i Guatariego opisujących Kafkę: Literatura Wielka wybiera temat, i dopasowuje do niego środki. Literatura mniejsza wyraża ekspresję, która rozbija formy - którą następnie możemy zinterpretować. Literatura mniejsza nie pozwala się napisać, nie pozwala się nie pisać. Nie posiada swojego miejsca. Nie posiada swojego języka - dlatego musi sobie sama wymyślić język, którego dla niej nie ma.

Wyczuwając wspólne elementy, lecz nie mogąc sobie ich ściśle opisać (ponieważ nasze przypadki rozszczelniają ramy wytyczone przez estetykę klasycznego piwa na murku) spróbujmy sobie stworzyć narzędzia, do opisu naszej rzeczywistości. Opis naszej rzeczywistości i pierwsze narzędzie zaczyna się tak: Miasto stoi mi przed oczami, że gdybym miał dużą kartkę, mógłbym je całe narysować. Miasto ma swoją rzeźbę i swoją mechanikę, dróg i organów osadzonych na mapie: szkoła, ratusz, kościół, atrakcja turystyczna, komisariat policji. Być może ten plan urbanistyczny sam w sobie może się stać mapą wewnętrzną. Są normatywni mieszkańcy miasta, którzy mieszkają w mieście, i cieszą się z tego mieszkania. Są nienormatywni mieszkańcy miasta, którzy nie mają dla siebie miejsca, więc próbują je sobie stworzyć sami, przekształcając zastaną infrastrukturę. Ich działania wzbudzają w normatywnych mieszkańcach poczucie zagrożenia - to niepokój przed tym, co ukryte, inne od ich normy - a jeśli mapa jest mapą wewnętrzną - przed tym, co podświadome. Dlatego miasto kontroluje ten ruch prewencyjnymi działaniami policji. Opowiadając sobie historię miejsca, marzę o sforze bez wykluczenia za sprawą genealogii, klasy, plemienności itp, o stworzeniu innego rodzaju tożsamości. Marzę o stworzeniu miejsca dla siebie. Rozerwaniu ram i rozerwaniu instytucji centralnych. Aby ustanowić siebie.

Wystawę polecamy oglądać, używając słuchawek.

Biografia artysty

Piotr Marzec

Urodzony 1993 w Myślenicach. Absolwent wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie

Swoje pracę przygotowuję na granicy obrazu i tekstu, wykorzystując doświadczenie budowania narracji w komiksie i filmie. Interesuje mnie gra ze stereotypami, interpretacja, reinterpretacja, zwroty akcji. Tematem moich prac jest podróż, przemiana wewnętrzna bohatera, punkt widzenia turysty, obrazy od których nie można oderwać wzroku.

Pomoc techniczna

Przypominamy, że 01 Gallery pracuje w webGL. Jeżeli masz problem z uruchomieniem wystawy na swojej przeglądarce, poniżej znajduję się link z instrukcją, jak włączyć webGL dla przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz Safari. [Instrukcja jak uruchomić webGL w przeglądarce]

O Nas

O1 Gallery jest niezależną instytucją kultury. Celem naszych działań jest promocja twórców w zupełnie innowacyjnej przestrzeni wirtualnej 3D. Platforma ta daje możliwość absolutnej, elastycznej kreacji twórczej. 01 Gallery, będzie prowadziła także serię wydawniczą o charakterze teoretycznym (zin), w której twórca ma możliwość swobodnej wypowiedzi (temat i forma).

Łukasz Stylec
Student piątego roku Akademii Sztuk Pięknych. Filozofia pesymistyczna. Uważa że posiadanie narodowości to wygodny status
Dominik Urbański
Student piątego roku Akademii Sztuk Pięknych, artysta intermedialny zainteresowany teorią sztuki i filozofią. Nietzsche miał rację.
Robert Kowalski
Student piątego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na trzecim roku porzucił pierwotne medium na rzecz fascynacji technologią cyfrową.

Kontakt

Copyright 2017 by 01 Gallery | All rights reserved