Manifest 01

Dzieło sztuki jest rzeczą dokonaną, jest obiektem w pełni skończonym i bez­dyskusyjnym, nie podlega krytyce ani oprawie kuratorskiej, jest zamkniętą formą, monolitem, fenomenem, który po eksplozji gaśnie i nie będzie podda­wany reinterpretacji przy użyciu zmiany stanowiska artysty, zmiany sytu­acji politycznej, zmiany znaczenia sztuki etc. Dzięki medium wykorzystywa­nym w procesie konstrukcji dzieła opowiada ono własną historię, która reinterpretowana traci pierwotne znaczenie, gdyż nie opowiada o rzeczy­wistości interpretującego. Dzieło sztuki jest niepodatne na przeszłość ani na przyszłość. Odbiorca dzieła może wcielić się w rolę obserwatora, ale ni­gdy nie będzie w pełni obecny w dziele. Doznania obserwatora co do dzieła, nie dotyczą samego tworu, lecz fragmentu podejrzanego i zapamiętanego przez odbiorcę.

Martyna Ludwig & Mateusz Hajman | Spare Parts

O projekcie "Spare Parts":

Opresyjny obiektyw wymusza pewne pozy i zachowania, jednocześnie będąc ostatecznym sędzią sceny. Nie ma sensu pochylać się tu nad kwestią czy fotografia kłamie, czy pokazuje prawdę, lepsi i więksi ode mnie już się tym zajęli, jednak relacja fotografa i modelki sprowadza się do podwójnego kłamstwa: fotograf kłamie, by zrobić zdjęcie, modelka kłamie, gdy pozuje, podwójne kłamstwo daje nam coś więcej niż rzeczywistość czy fikcje: symulakrum.

Jeżeli pomyślimy o współczesnym nurcie fotografowania naturalistycznego, możemy już mówić o hiperrzeczywistości, pogłębieniach, które były spłaszczane i uwydatnianiu tego, co było ukrywane. Jednak w swoim XXI wiecznym maniakalnym widzeniu materii, zapomina się, że poza obrazem stoi człowiek, model czy modelka a jej monolog sprowadza się do krótkiego zdania, czy słowa, uchwyconego przez fotografa.

Projekt ten jest wglądem w operację na żywym organizmie, jednocześnie mamy do czynienia z czymś, co już się odbyło. Jako obcy obserwator wędrujemy po przestrzeniach, które jeszcze kilka chwil temu oddychały, nastąpiła jednak Stopklatka, myśli biegnące dalej są jedynym dowodem upływu czasu. W tym projekcie nie chcieliśmy ilustrować procesu, chcieliśmy przedstawić scenę już dokonaną, w którą można wejść i wsłuchując się w opowiadania doświadczyć czegoś, czego nie prezentuje nam obraz.Jest to spojrzenie na proces od strony modelki, fotografowanego, który wyrwany z własnych porządków jest zmuszony do nagłego podsumowania, jako suma staje przed obiektywem ze wstydem lub rozkoszną chełpliwością.

Wystawę polecamy oglądać, używając słuchawek.

Sterowanie w - do przodu, s - do tyłu, a - w lewo, d - w prawo, q - w dół, e - do góry + mysz - obrót kamery

Biografia artysty

Martyna Ludwig

Urodzona w 1991 roku w Bytomiu. Studiowała socjologię kultury na katowickim MISH-u. Publikowała teksty m.in. w „Opcjach” i „Reflektorze”. Obecnie studiuje reżyserię na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Mateusz Hajman

Urodzony w 1991 roku w Katowicach. Studia malarskie ukończył na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jego prace prezentowane były na wystawie Najlepsze Dyplomy ASP 2015.

Głównym obszarem artystycznych zainteresowań Hajmana jest fotografia analogowa eksponowana na indywidualnych wystawach, m.in. „Wszystko Poza Tym w Rondzie Sztuki" (2013) oraz „Live View" w galerii Nie Zastawiać!. Jego prace prezentowane były także podczas zbiorowego pokazu „Shortlist Slide Night" sekcji ShowOFF w ramach Miesiąca Fotografii i w Krakowie. Obok twórczości fotograficznej artysta konstruuje obiekty oraz proste analogowe maszyny do zmiany ostrości i kadrowania obrazu, nawiązujące do samego procesu fotografowania. Były one eksponowane na wystawach indywidualnych „Części Składowe" w Małej Przestrzeni Galerii BWA w Katowicach oraz „Przedłużające się popołudniowe drzemki" w galerii Dwie Lewe Ręce. Jego twórczość omówiona została w książce Marty Lisok „Dzikusy” – Nowa sztuka ze Śląska, podsumowującej postawy artystyczne młodych śląskich twórców. Jego prace były publikowane w magazynach: G’rls Room, Arteon, ART - Das Kunstmagazin, Kaltblut, PNT.

Pomoc techniczna

Przypominamy, że 01 Gallery pracuje w webGL. Jeżeli masz problem z uruchomieniem wystawy na swojej przeglądarce, poniżej znajduję się link z instrukcją, jak włączyć webGL dla przeglądarek: Chrome, Mozilla Firefox, Opera oraz Safari. [Instrukcja jak uruchomić webGL w przeglądarce]

O Nas

O1 Gallery jest niezależną instytucją kultury. Celem naszych działań jest promocja twórców w zupełnie innowacyjnej przestrzeni wirtualnej 3D. Platforma ta daje możliwość absolutnej, elastycznej kreacji twórczej. 01 Gallery, będzie prowadziła także serię wydawniczą o charakterze teoretycznym (zin), w której twórca ma możliwość swobodnej wypowiedzi (temat i forma).

Łukasz Stylec
Student piątego roku Akademii Sztuk Pięknych. Filozofia pesymistyczna. Uważa że posiadanie narodowości to wygodny status
Dominik Urbański
Student piątego roku Akademii Sztuk Pięknych, artysta intermedialny zainteresowany teorią sztuki i filozofią. Nietzsche miał rację.
Robert Kowalski
Student piątego roku malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Na trzecim roku porzucił pierwotne medium na rzecz fascynacji technologią cyfrową.

Kontakt

Copyright 2017 by 01 Gallery | All rights reserved